Når nok dritleie turistar har spurt «Where’s the bloody tower?», då sett ein til slutt opp eit skilt. @are_kalvo are_kalvo Are Kalvø

Instagram are_kalvo (Are Kalvø) Other Jolyday Posts